Przekazujemy do laboratorium specjalizującego się w badaniach gleby próbkę gleby
 i w oparciu o wyniki badań ustalamy dawki nawozowe dla danej uprawy.

W tym celu należy dostarczyć do nas przygotowane podłoże
ok. 0,5kg w zamkniętym worku foliowym.

Badanie gleby- rodzaje analiz:

 1.Analiza rolnicza gleby:

Oznaczanie odczynu pH w glebie z chlorkiem potasu

Oznaczanie P met. kolorymet.

Oznaczanie K met. AAS

Oznaczanie Mg met . AAS

Przygotowanie ekstraktu wodnego z podłoży rolniczych / sadowniczych.

 

2. Analiza ogrodnicza gleby

A. Analiza podstawowa:

Oznaczanie odczynu pH

Oznaczanie zasolenia met. konduktometryczną

Oznaczanie N-NO

- met. jonoselektywna

Oznaczanie P - met. kolorymetryczną

Oznaczanie K - met. AAS

Oznaczanie Ca- met AAS

Oznaczanie Mg - met. AAS

Oznaczanie Cl - met. nefelometryczną

Przygotowanie ekstraktów wodnych z podłoży

 

B. Analiza ogrodnicza poszerzona - analiza podstawowa + niżej wymienione:

Oznaczanie N- NH

met. fotometryczną

Oznaczanie S-SO4  met. fotometryczną

Oznaczanie Fe - met. AAS

Oznaczanie Mn - met. AAS

Oznaczanie Zn - met. AAS

Oznaczanie Cu - met. AAS

Oznaczanie B - met. z kurkuminą

 

3. Analiza sadownicza:

Oznaczanie odczynu pH w podłożach

Oznaczanie zasolenia (EC) met. konduktometryczną

Oznaczanie N-NO3 - met. jonoselektywna

Oznaczanie P - met. kolorymetryczną

Oznaczanie K - met. AAS

Oznaczanie Ca - met. AAS

Oznaczanie Mg - met. AAS

Oznaczanie Cl - met. nefelometryczną

Przygotowanie ekstraktu wodnego z podłoży rolniczych / sadowniczych.

 

 

 

 

Jesteśmy Waszym partnerem, kompetentnym doradcą, firmą której możecie zaufać i powierzyć swoje plony

Skontaktuj się z nami